Alma Feenstra over onderwijsmarketing

Alma Feenstra – Directeur Marketing & Communicatie bij mboRijnland (voormalig IDcollege) over de persoonlijke benadering van jongeren vanuit het onderwijs (2:39). De essentie van aansluiting bij de belevingswereld van jongeren en het belang van ‘geloofwaardig eigenzinnig’ zijn in onderwijsmarketing.

Verzelfstandiging Kunstuitleen Utrecht, juist nu?!

Tijdens de culturele zondag, afgelopen 2 juni 2013, is door het zetten van een handtekening door de wethouders van Utrecht en de directeur en bestuurder van de Stichting Kunstuitleen Utrecht, de Kunstuitleen verzelfstandigd. Daarmee is Utrecht een mooie en belangrijke culturele onderneming rijker.

tekenen Martijn & Alma KU _juni 13

Maar is dat wel zo? Is het niet een zwaktebod of een ordinaire bezuiniging van de gemeente om de kunstuitleen te verzelfstandigen? Allereerst is het inderdaad helder dat er sprake is van een forse bezuiniging op de cultuurbegroting van de gemeente Utrecht. Niet zozeer nu op de bijdrage aan de kunstuitleen, maar wel op het hele cultuuraanbod binnen Utrecht. En toch liggen er juist nu kansen voor een maatschappelijk verantwoord ondernemende cultuurinstelling als de kunstuitleen, juist als zelfstandige stichting. Ik noem 3 argumenten.

1) zelfstandig zijn maakt ook dat de hele organisatie zich bewust is van de kosten en opbrengsten. Je doet het ergens voor, je hebt de ruimte om initiatieven te ontplooien en het resultaat van je handelen is direct zichtbaar. Dat motiveert enorm.

2) los van de gemeente liggen er meer kansen om met andere culturele, maatschappelijke, gemeentelijke en/of marktpartijen in zee te gaan. Partijen die eerder wellicht niet met een gemeente konden, mochten of wilden samenwerken. De Stichting Kunstuitleen is nu af van het ‘ambtelijk’ imago, maar veel belangrijker: wij hebben nu ook meer bewegingsvrijheid om partnerschappen aan te gaan.

3) de bewoners van de stad Utrecht en ver daarbuiten gaan het merken. Omdat we ons nu niet meer alleen op de stad en de provincie Utrecht hoeven te richten kan ons kunstaanbod verbreedt worden en worden ook bewoners en bedrijven buiten de regio Utrecht in de gelegenheid gesteld om betaalbare mooie, bijzondere en aansprekende kunst in hun huis of bedrijf te halen. Dat komt de doorloopsnelheid ten goede, waarmee meer kunst aangekocht kan worden en ons aanbod dus rijker wordt en actueel blijft.

Kortom: alle reden om te spreken van een feestelijke overdracht, die verzelfstandiging van de stichting Kunstuitleen Utrecht. Verzelfstandiging Kunstuitleen Utrecht: juist nu!!

-Stichting Kunstuitleen Utrecht is gevestigd aan Maliebaan 42, iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen op woensdag (13.00 – 20.30 uur), donderdag t/m zaterdag (11.00 – 16.30 uur). Stichting Kunstuitleen Utrecht is telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag via 030 286 19 80 http://www.kunstuitleenutrecht.nl

Alma Feenstra is voorzitter Raad van TKunstuitleen Utrecht zelfstandigoezicht Stichting Kunstuitleen Utrecht-

Op de foto, vlnr: Martijn Kramer -directeur a.i., Jeroen Kreijkamp -wethouder onderwijs, Frits Lintmeijer -wethouder cultuur, Alma Feenstra -vz RvT, Jacco Post -lid RvT, Miek Krol -lid RvT.

Over Alma Feenstra

Alma Feenstra

Alma Feenstra

Altijd met mensen, buitenwereld binnen brengend, empathisch én resultaatgericht; dat is mijn stijl.

Directeur van de Academie Journalistiek en Communicatie van de CHE: daar waar talent tot ontwikkeling komt. Want de talenten van nu leiden wij op tot de professionals van morgen. De beste journalisten en de beste communicatoren. Integer, respectvol en ambitieus. Voltijd HBO-studenten en vakgenoten die een bijscholing, training of cursus komen volgen.
Ik mag daarbij leiding geven aan twee gedreven en deskundige docententeams, lectoren en medewerkers die de administratieve processen in goede banen leiden. Een pracht baan!

Daarnaast, om een brede blik te houden en de buitenwereld ook in het onderwijs te brengen, ben ik beschikbaar als strategisch adviseur voor enkele bestuurders en organisaties. Ook kan men mij inschakelen voor het leiden en modereren van bijeenkomsten, workshops en dialogen. Mensen bij elkaar brengen is daarbij mijn drijfveer.

ABANTU is de naam van mijn bedrijf. ABANTU betekent ‘mensen’ en komt uit het Xhosa, één van de talen uit Zuid Afrika.

Specialismen

Complexe vraagstukken. Meestal waar veel belangen op samenkomen. Vooral in de publieke sector.

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan
citymarketing

Een gezamenlijke uitstraling naar buiten toe is een van de speerpunten van de FoodValley regio.
De gemeente Ede geeft hier invulling aan door onder andere in te zetten op citymarketing. Een strategie die in het verlengde ligt van de visie op Ede2025 en invulling geeft aan ambities van de FoodValley regio. Ede kiest voor Food, in een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden.
Onlangs lanceerde de gemeente Ede haar visie op Ede in 2025, een ambitiedocument dat door eerdere positieve ervaringen van Citymarketing tot stand is gekomen met input van overheid, inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld.

CHE Scherp – een heldere identiteit

positioneringsdriehoek VCNS

CHE Scherp – een heldere identiteit

De tijd dat je als christelijke of missiegedreven organisatie kon rekenen op de vanzelfsprekende steun van je achterban, ligt achter ons. Veel identiteitsgebonden clubs moeten zichzelf opnieuw leren ‘verkopen’. De Academie Journalistiek & Communicatie levert daarvoor advies op maat,
met een vernieuwend model.