Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan
citymarketing

Een gezamenlijke uitstraling naar buiten toe is een van de speerpunten van de FoodValley regio.
De gemeente Ede geeft hier invulling aan door onder andere in te zetten op citymarketing. Een strategie die in het verlengde ligt van de visie op Ede2025 en invulling geeft aan ambities van de FoodValley regio. Ede kiest voor Food, in een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden.
Onlangs lanceerde de gemeente Ede haar visie op Ede in 2025, een ambitiedocument dat door eerdere positieve ervaringen van Citymarketing tot stand is gekomen met input van overheid, inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld.

CHE Scherp – een heldere identiteit

positioneringsdriehoek VCNS

CHE Scherp – een heldere identiteit

De tijd dat je als christelijke of missiegedreven organisatie kon rekenen op de vanzelfsprekende steun van je achterban, ligt achter ons. Veel identiteitsgebonden clubs moeten zichzelf opnieuw leren ‘verkopen’. De Academie Journalistiek & Communicatie levert daarvoor advies op maat,
met een vernieuwend model.