Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan citymarketing

Samenwerken aan
citymarketing

Een gezamenlijke uitstraling naar buiten toe is een van de speerpunten van de FoodValley regio.
De gemeente Ede geeft hier invulling aan door onder andere in te zetten op citymarketing. Een strategie die in het verlengde ligt van de visie op Ede2025 en invulling geeft aan ambities van de FoodValley regio. Ede kiest voor Food, in een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden.
Onlangs lanceerde de gemeente Ede haar visie op Ede in 2025, een ambitiedocument dat door eerdere positieve ervaringen van Citymarketing tot stand is gekomen met input van overheid, inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld.

CHE Scherp – een heldere identiteit

positioneringsdriehoek VCNS

CHE Scherp – een heldere identiteit

De tijd dat je als christelijke of missiegedreven organisatie kon rekenen op de vanzelfsprekende steun van je achterban, ligt achter ons. Veel identiteitsgebonden clubs moeten zichzelf opnieuw leren ‘verkopen’. De Academie Journalistiek & Communicatie levert daarvoor advies op maat,
met een vernieuwend model.

Projecten

ABANTU …

  • adviseert bestuurders in de publieke sector en het bedrijfsleven over strategische communicatie- en organisatievraagstukken.
  • ontwikkelt en leidt op inspirerende wijze bijeenkomsten over complexe beleidsvraagstukken. ABANTU modereert workshops, congressen, seminars, dialogen en zorgt voor dagvoorzitterschap en gespreksleiding.
  • helpt organisaties met het organiseren van hun communicatie. Communicatie is niet meer het exclusieve domein van communicatieafdelingen. Tegenwoordig communiceert iedereen in een organisatie met de buitenwereld. ABANTU faciliteert dat communicatieproces.
  • geeft cursussen en trainingen op het gebied van risico- en crisiscommunicatie en ontwikkelingen in het communicatievak.

Werkwijze

Organisaties hebben de natuurlijke neiging om alleen in eigen kring naar oplossingen te zoeken, met eigen vakspecialisten op het gebied van beleid en communicatie. De ervaring leert echter dat betere resultaten zijn te behalen als juist de dialoog wordt aangegaan met ‘buiten’ zoals belangenorganisaties of omwonenden. Juist ‘buitenstaanders’ zijn in staat de goede vragen te stellen en verrassende suggesties te doen. Het in ruimere kring zoeken naar oplossingen maakt gestolde standpunten van verschillende belanghebbenden weer vloeibaar: mensen vinden elkaar weer en komen tot een oplossing die iedereen kan accepteren. Waar belangen botsen, laat ABANTU mensen samenkomen.

Om echt resultaat te bereiken, is het niet voldoende om mensen in een kring te zetten. Het vraagt om een goed voorbereide aanpak en krachtige uitvoering. ABANTU heeft daarmee ruime ervaring. De aanpak van ABANTU zorgt ervoor dat deelnemers elkaar letterlijk de ruimte geven. Door mensen in een andere setting, anders aan te spreken. Door ze te prikkelen met beelden of de juiste woorden. De verrassende en degelijke werkwijze van ABANTU is in principe geschikt voor elk vak -en beleidsterrein.

ABANTU werkt altijd op interactieve wijze samen met de opdrachtgever en is altijd gericht op het behalen van resultaat. ABANTU benoemt vooraf de uitkomst en committeert zich daaraan. In offertes van ABANTU staat op welk concreet resultaat de opdrachtgever mag rekenen.

Profiel

Alma is een zeer ervaren strategisch adviseur voor communicatie- en organisatievraagstukken.

Kenmerken:

  • Werkvormen die de creativiteit prikkelen: ABANTU treedt graag buiten de platgetreden paden.
  • Verbindende dialoog: ruimte creëren voor de inbreng van mensen met verschillende belangen.
  • Verbeeldingskracht: snel een goed beeld vormen van de situatie.
  • Empathie: goed invoelen waar het de opdrachtgever om gaat. Alma staat hem of haar terzijde maar schuwt kritische vragen niet.
  • Werken vanuit de relatie met de klant. ABANTU neemt het probleem niet over, maar werkt sámen met de opdrachtgever aan een oplossing.
  • Natuurlijk leider: mensen ‘mee’ krijgen en besluiten nemen.