Werkwijze

Organisaties hebben de natuurlijke neiging om alleen in eigen kring naar oplossingen te zoeken, met eigen vakspecialisten op het gebied van beleid en communicatie. De ervaring leert echter dat betere resultaten zijn te behalen als juist de dialoog wordt aangegaan met ‘buiten’ zoals belangenorganisaties of omwonenden. Juist ‘buitenstaanders’ zijn in staat de goede vragen te stellen en verrassende suggesties te doen. Het in ruimere kring zoeken naar oplossingen maakt gestolde standpunten van verschillende belanghebbenden weer vloeibaar: mensen vinden elkaar weer en komen tot een oplossing die iedereen kan accepteren. Waar belangen botsen, laat ABANTU mensen samenkomen.

Om echt resultaat te bereiken, is het niet voldoende om mensen in een kring te zetten. Het vraagt om een goed voorbereide aanpak en krachtige uitvoering. ABANTU heeft daarmee ruime ervaring. De aanpak van ABANTU zorgt ervoor dat deelnemers elkaar letterlijk de ruimte geven. Door mensen in een andere setting, anders aan te spreken. Door ze te prikkelen met beelden of de juiste woorden. De verrassende en degelijke werkwijze van ABANTU is in principe geschikt voor elk vak -en beleidsterrein.

ABANTU werkt altijd op interactieve wijze samen met de opdrachtgever en is altijd gericht op het behalen van resultaat. ABANTU benoemt vooraf de uitkomst en committeert zich daaraan. In offertes van ABANTU staat op welk concreet resultaat de opdrachtgever mag rekenen.

Profiel

Alma is een zeer ervaren strategisch adviseur voor communicatie- en organisatievraagstukken.

Kenmerken:

  • Werkvormen die de creativiteit prikkelen: ABANTU treedt graag buiten de platgetreden paden.
  • Verbindende dialoog: ruimte creëren voor de inbreng van mensen met verschillende belangen.
  • Verbeeldingskracht: snel een goed beeld vormen van de situatie.
  • Empathie: goed invoelen waar het de opdrachtgever om gaat. Alma staat hem of haar terzijde maar schuwt kritische vragen niet.
  • Werken vanuit de relatie met de klant. ABANTU neemt het probleem niet over, maar werkt sámen met de opdrachtgever aan een oplossing.
  • Natuurlijk leider: mensen ‘mee’ krijgen en besluiten nemen.

Met Staatssecretaris Van Bijsterveldt op bezoek bij het Olympus College

Tijdens de ronde van Nederland zijn er diverse bezoeken afgelegd aan scholen in Nederland. Alma Feenstra was bij deze gesprekken gespreksleider.

Onderstaand een PDF verslag van het bezoek aan het Olympus College:

Met Staatssecretaris Van Bijsterveldt op bezoek bij Mind at Work

Tijdens de ronde van Nederland zijn er diverse bezoeken afgelegd aan scholen in Nederland. Alma Feenstra was bij deze gesprekken gespreksleider.

Onderstaand een PDF verslag van het bezoek aan Mind at Work in Almere: